[Infographics] Định hướng công tác tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

P. Tuấn - T. Anh

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nêu rõ định hướng công tác tài chính quốc gia trong giai đoạn tới.

[Infographics] Định hướng công tác tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1