[Infographics] Dỡ bỏ các quy định về giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải

Theo vietnamplus.vn

Bộ Giao thông vận tải đã ra văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách trong tình hình mới.

[Infographics] Dỡ bỏ các quy định về giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải - Ảnh 1