Đến 2030, mỗi năm cần hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Việt Nam

Đến 2030, mỗi năm cần hơn 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030 vào khoảng trên 350.000 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi năm sẽ cần chi hơn 50.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 4,2 - 4,8%/năm.
Đề xuất thêm nhiều trường hợp “độ xe” vẫn được đăng kiểm

Đề xuất thêm nhiều trường hợp “độ xe” vẫn được đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến cho Dự thảo lần 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong dự thảo, nhiều đề xuất cho phép chủ sở hữu xe thay đổi chi tiết, độ thêm phụ tùng, phụ kiện vẫn được đăng kiểm.
Khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc làm căn cứ huy động vốn đầu tư

Khẩn trương xây dựng quy chuẩn về đường bộ cao tốc làm căn cứ huy động vốn đầu tư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng và ban hành Quy chuẩn thiết kế đường bộ cao tốc theo thẩm quyền làm cơ sở để quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống đường bộ cao tốc, các nút giao kết nối; làm căn cứ để xác định suất đầu tư, huy động vốn đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc phù hợp bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.
Đề xuất sửa đổi thủ tục môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Đề xuất sửa đổi thủ tục môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Đáng chú ý, tại dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đề xuất một số quy định sửa đổi thủ tục về môi trường cho hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, đường thủy nội địa.