[Infographics] Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Theo vietnamplus.vn

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

[Infographics] Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia - Ảnh 1