[Infographics] Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì?

Theo baogiaothong.vn

Đến năm 2030, các cảng quốc tế có thể tiếp nhận tàu container đến 250 nghìn tấn; cảng/bến cảng có thể tiếp nhận các “siêu tàu” du lịch.

[Infographics] Hệ thống cảng biển Việt Nam đến 2030 có những gì? - Ảnh 1