[Infographics] Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội

Theo TTXVN

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư TW Đảng khóa XI, vốn tín dụng chính sách xã hội đã tới được 100% xã, phường và thị trấn, giúp hàng triệu người thoát nghèo.

[Infographics] Hơn 2,1 triệu hộ thoát nghèo nhờ tín dụng chính sách xã hội - Ảnh 1