[Infographics] Kết quả hỗ trợ an sinh trong dịch COVID-19 từ Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116

Theo nhandan.vn

Đến nay, nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trong đại dịch Covid-19 đã lên tới gần 21,89 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ cho 24,26 triệu lượt đối tượng. Gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đã chi trả gần 1.000 tỷ đồng cho hơn 425 nghìn lao động.

[Infographics] Kết quả hỗ trợ an sinh trong dịch COVID-19 từ Nghị quyết 68 và Nghị quyết 116 - Ảnh 1