[Infographics] Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan đã tích cực chủ động triển khai triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

[Infographics] Kết quả triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN - Ảnh 1