[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 185,33 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

T. Anh

Theo số liệu từ tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 185,33 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 185,33 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm - Ảnh 1