[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021

T. Anh

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện 6 tháng đầu năm 2021, ước tính đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Kim ngạch xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1