10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

10 tháng, cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.105,4 nghìn tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD...
Thái Lan: Xuất khẩu trái cây tăng mạnh vụ mùa năm 2023

Thái Lan: Xuất khẩu trái cây tăng mạnh vụ mùa năm 2023

Dự báo kim ngạch xuất khẩu trái cây của Thái Lan vụ mùa năm nay tăng mạnh do giá tốt, sản lượng tăng nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Kim ngạch xuất khẩu trái cây quý I/2023 tăng trưởng 55% đạt giá trị 825 triệu USD.
Kịp thời ứng phó khi xuất khẩu sụt giảm

Kịp thời ứng phó khi xuất khẩu sụt giảm

Được xem là một trong ba cấu phần của "cỗ xe tam mã" kéo tăng trưởng kinh tế đi lên trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên, lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục bao phủ gam mầu xám. Nếu không kịp thời có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, tạo động lực cho lĩnh vực này, thì khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra cho năm nay và cho cả chu kỳ 5 năm, 10 năm tiếp theo.
Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP nông, lâm, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ 54 - 55 tỷ USD; phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%, tăng 5%
Thái Nguyên: Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 31 tỷ USD

Thái Nguyên: Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 31 tỷ USD

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thị trường xuất khẩu có nhiều biến động, sức mua giảm, nhưng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 31 tỷ USD, xuất siêu hơn 12,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.