[Infographics] Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 qua những con số

Theo Linh Anh - Nghiêm Huê/tienphong.vn

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 diễn ra từ ngày 8-10/8. Năm nay kỳ thi không còn sự tham gia của các trường đại học với vai trò phối hợp tổ chức thi. Tuy nhiên giảng viên, cán bộ của các trường đại học tham gia với vai trò thanh tra.

[Infographics] Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 qua những con số - Ảnh 1