[Infographics] Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể: Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (tỉnh An Giang).

[Infographics] Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO
[Infographics] Lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể trình UNESCO - Ảnh 1