Đưa huyện Thuận Thành trở thành đô thị góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Đưa huyện Thuận Thành trở thành đô thị góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Dâu và hệ thống Tứ pháp, Thành cổ Luy Lâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Qua đó, từng bước đưa Thuận Thành trở thành đô thị gắn với di sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.