[Infographics] Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020

Theo số liệu của Bộ Tài chính, bội chi ngân sách năm 2020 khoảng 319,5-358 nghìn tỷ đồng, bằng 4,99-5,59% GDP.


[Infographics] Ngân sách nhà nước ước thực hiện trong năm 2020 - Ảnh 1
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.
Nguồn: Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình Quốc hội.