[Infographics] Ngân sách nhà nước ưu tiên chi cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân

Nội dung: N. Ánh - Thiết kế: T. Anh

Mặc dù bối cảnh nguồn thu ngân sách tiếp tục sụt giảm do tác động của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, ngân sách nhà nước vẫn được ưu tiên để dành cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân.

[Infographics] Ngân sách nhà nước ưu tiên chi cho phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân - Ảnh 1