[Infographics] Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất

Theo TTXVN

6 tháng năm 2020, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ vẫn giữ mức tăng trưởng dương, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá nhất, đạt gần 3%.

[Infographics] Ngành công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất - Ảnh 1