[Infographics] Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển mạnh mẽ

Theo TTXVN

Mạng lưới bưu chính, viễn thông và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia đã có những bước phát triển nhanh chóng trong năm 2020.

[Infographics] Ngành Thông tin và Truyền thông phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1