[Infographics] Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Theo vietnamplus.vn

Ngày 12/11, với 93,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

[Infographics] Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 - Ảnh 1