Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm 2021 - 2025. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.
Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Cục Thuế Long An phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mức cao nhất

Phát huy thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách nhà nước và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của Ngành, Cục Thuế Long An yêu cầu toàn thể, cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần thi đua, đoàn kết, chung sức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2023 ở mức cao nhất.
11 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

11 giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai 11 giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.
Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách, biện pháp đổi mới tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Những chính sách này đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực này.
Khai mạc Phiên họp thứ 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 16 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 10/10/2022, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 16. Phiên họp sẽ cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.