[Infographics] Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Theo daibieunhandan.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

[Infographics] Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025  - Ảnh 1