[Infographics] Nguyên tắc báo cáo sở hữu và công bố thông tin của nhà đầu tư nước ngoài

Nội dung: P. Tuấn - Thiết kế: T. Anh

Theo quy định mới, nhà đầu tư nước ngoài và nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin về các giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc nhất định.

[Infographics] Nguyên tắc báo cáo sở hữu và công bố thông tin của nhà đầu tư nước ngoài - Ảnh 1