Nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, Dịch vụ do Nhà nước định giá

Nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, Dịch vụ do Nhà nước định giá

Trong nền kinh tế thị trường, việc định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá là vấn đề rất quan trọng, thể hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời tác động đến sự tham gia của các chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người sử dụng hàng hóa, dịch vụ công. Bài viết tổng quan về nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và đề xuất một số khuyến nghị.
7 nguyên tắc bảo vệ môi trường

7 nguyên tắc bảo vệ môi trường

Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2022, trong đó, tại Điều 4 đã quy định rõ 7 nguyên tắc bảo vệ môi trường.
Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Sẽ có nguyên tắc mới về bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản cho DATC

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đối tượng áp dụng là Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam và các đơn vị khác...
Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Nguyên tắc phân phối nguồn thu tài chính công đoàn

Vấn đề phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 1/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022.
Thống nhất, đồng bộ các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán công

Thống nhất, đồng bộ các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán công

Theo ông Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công sẽ giúp cho các nguyên tắc, kỹ thuật kế toán được thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thông tin của các đơn vị chính xác, phù hợp và tin cậy hơn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị kế toán công.
BIC ký kết hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc với TMT

BIC ký kết hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc với TMT

Nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ, ngày 01/04/2021, tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT) đã tổ chức lễ ký hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc.
Nguyên tắc áp dụng kế toán chi phí theo mức độ hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất sợi

Nguyên tắc áp dụng kế toán chi phí theo mức độ hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất sợi

Một trong những điểm yếu của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sợi tại Việt Nam hiện nay là khả năng kiểm soát chi phí theo phương thức quản lý truyền thống dẫn đến sự mất cạnh tranh về giá sản phẩm. Để cải thiện tình hình này, cần thay đổi phương thức quản lý và kiểm soát được các chi phí, nhất là việc xác định giá thành sản phẩm.