[Infographics] Nhận lương hưu hằng tháng hay nhận BHXH 1 lần lợi hơn?

Theo Hồ Quang/plo.vn

Từ ngày 1/1/2019, việc tính mức lương hưu hằng tháng đối với lao động nam, nữ sẽ có một số thay đổi cho phù hợp với Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định số 153/2018. Dưới đây là ví dụ minh họa so sánh lợi ích khi nhận lương hưu hằng tháng khi nghỉ hưu trong năm 2019.

[Infographics] Nhận lương hưu hằng tháng hay nhận BHXH 1 lần lợi hơn? - Ảnh 1