[Infographics] Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm

PV

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã chỉ tăng cường thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách, qua đó góp phần đảm bảo lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và giúp người nộp thuế nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế.

[Infographics] Nhìn lại công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực thuế 6 tháng đầu năm - Ảnh 1