[Infographics] Những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội

Theo Vietnamplus.vn

Mạng xã hội mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên, nó cũng gây ra những tác động tiêu cực do phá vỡ các mối quan hệ xã hội, thay đổi lối sống truyền thống của con người.

[Infographics] Những ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội - Ảnh 1