Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

Trong thời gian qua, hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã tích cực phát huy vai trò, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, mang lại kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo lập được niềm tin trong quần chúng nhân dân và đội ngũ cán bộ, khẳng định được uy tín của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bài viết nghiên cứu về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
Nhiều bước tiến mới, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Nhiều bước tiến mới, quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng

Trong năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.
Tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Ngày 19/4/2023, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tham dự Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do Đảng uỷ Khối các cơ quan TP. Hải Phòng tổ chức.
Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 sẽ góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
DATC tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

DATC tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC), toàn thể Đảng bộ, các đơn vị, bộ phận thuộc DATC thực hiện nghiêm túc các nội dung và nhiệm vụ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Kế hoạch đã được DATC đề ra.
Đoàn kiểm tra số 2 thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính

Đoàn kiểm tra số 2 thông báo kết quả kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính

Chiều 29/7/2022, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, thông báo kết quả kiểm tra Chuyên đề phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.