[Infographics] Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên

Duy An

Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm tham gia khác; thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ 0-6 tuổi đối với trẻ em (được cấp thẻ BHYT miễn phí); trách nhiệm của học sinh, sinh viên đóng tiền BHYT đầy đủ, đúng thời hạn… là các nội dung cần biết khi tham gia BHYT học sinh, sinh viên.

[Infographics] Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên
[Infographics] Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên - Ảnh 1