[Infographics] Những điều cần biết về đăng kiểm ôtô

Theo Việt Chung - Đoàn Dũng/vnexpress.net

Thủ tục, mức phí, hồ sơ cần cho việc đăng kiểm cho xe mới và cũ.

[Infographics] Những điều cần biết về đăng kiểm ôtô - Ảnh 1