Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Từ ngày 8/10/2022, đăng kiểm xe ô tô sẽ áp dụng theo mức giá mới

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
Siết chặt đăng kiểm và quản lý tàu cá

Siết chặt đăng kiểm và quản lý tàu cá

Đăng kiểm tàu cá định kỳ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật đối với chủ sở hữu tàu cá. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số ngư dân chưa chấp hành nghiêm, thậm chí có tàu cá hoạt động trái ngành nghề đã đăng ký.