[Infographics] Những lợi ích của xã hội không dùng tiền mặt

Theo vietnamplus.vn

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt,là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.

[Infographics] Những lợi ích của xã hội không dùng tiền mặt  - Ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.