Giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM lần đầu tiên giảm 5%: Xu hướng phát triển tích cực và nhiều ý nghĩa

Giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM lần đầu tiên giảm 5%: Xu hướng phát triển tích cực và nhiều ý nghĩa

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2021, giao dịch rút tiền mặt qua hệ thống ATM lần đầu tiên giảm 5% so với năm 2020. Một chỉ số thông tin thống kê tưởng chừng đơn giản nhưng đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống ATM và dịch vụ liên quan lại có ý nghĩa rất lớn.
Thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ điện có thu phí được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng

Thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ điện có thu phí được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng

Thực hiện theo chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” với mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số. Theo đó, Tập đoàn tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để đổi mới sáng tạo, gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng.
Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh trên kênh số

Thói quen thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng trưởng mạnh trên kênh số

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi mọi khía cạnh đời sống. Không nằm ngoài xu thế chung, thói quen thanh toán không tiền mặt sẽ là xu hướng mới trong xã hội. Thanh toán qua thiết bị di động tăng trưởng mạnh hàng năm 90% về số lượng và 150% về giá trị. Nhiều ngân hàng đạt trên 90% giá trị giao dịch trên kênh số.