Người tiêu dùng số và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Người tiêu dùng số và thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Cùng với sự mở rộng của người tiêu dùng số, các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi trong việc tương tác với khách hàng, đáp ứng tối ưu nhu cầu của khách hàng trong suốt hành trình mua sắm của họ. Một trong những khía cạnh giúp kết nối và hoàn tất chu trình tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp là hoạt động thanh toán. Trong môi trường số, sự tương thích giữa mua bán trực tuyến và thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt sẽ tạo thuận lợi cho khách hàng, giảm chi phí và rủi ro cho khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài viết này sẽ làm rõ một số khía cạnh liên quan đến đặc trưng của người tiêu dùng số và thực trạng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt của người tiêu dùng số tại Việt Nam.
Bí quyết chi tiêu du lịch thời 4.0

Bí quyết chi tiêu du lịch thời 4.0

Bên cạnh chú trọng đầu tư ngân hàng số, nhiều ngân hàng còn phát triển các dòng thẻ tín dụng với nhiều tiện ích vượt trội trước xu hướng không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng nhanh chóng. Thẻ tín dụng đang dần phổ biến và trở thành “trợ thủ” đắc lực không thể thiếu trong cuộc sống.