[Infographics] Những nội dung chính của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Theo TTXVN

Tại kỳ họp này, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác.

[Infographics] Những nội dung chính của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV - Ảnh 1