[Infographics] Những nội dung chính trong hiến pháp sửa đổi của Nga

Theo vnexpress.net

Với việc ủng hộ gói sửa đổi Hiến pháp 2020, cử tri Nga đã lựa chọn con đường cải cách để phát triển ổn định cho đất nước trong tương lai.

[Infographics] Những nội dung chính trong hiến pháp sửa đổi của Nga - Ảnh 1