Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XV

Sáng ngày 20/7, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV chính thức khai mạc, bắt đầu nghị trình kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới.
Năm 2018: Nhiều hoạt động trên các mảng thị trường của HNX

Năm 2018: Nhiều hoạt động trên các mảng thị trường của HNX

Ngày 20/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan.
Để huy động tốt nguồn lực từ khu vực kinh tế phi chính thức

Để huy động tốt nguồn lực từ khu vực kinh tế phi chính thức

Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo Khoa học “Nhận diện kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách”. Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, thảo luận về tiềm năng, những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế phi chính thức, từ đó đề xuất khuyến nghị nhằm giúp quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn lực từ khu vực kinh tế này.