[Infographics] Phòng, chống dịch COVID-19: Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam

Theo TTXVN

Ngay từ đầu dịch bệnh, Việt Nam tích cực, chủ động dẫn dắt và điều phối các nỗ lực chung của ASEAN và hợp tác với các đối tác kiểm soát, ngăn chặn lây lan, giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội của dịch.

[Infographics] Phòng, chống dịch COVID-19: Những nỗ lực và sáng kiến của Việt Nam - Ảnh 1