Tạo thuận lợi hóa thương mại thông qua hợp tác Hải quan Việt Nam - ASEAN

Tạo thuận lợi hóa thương mại thông qua hợp tác Hải quan Việt Nam - ASEAN

Hợp tác khu vực về các vấn đề hải quan đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy các mục tiêu hội nhập kinh tế sâu rộng của ASEAN. Trên tinh thần đó, hải quan các nước ASEAN đã không ngừng triển khai các sáng kiến hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan nhằm tăng cường thuận lợi hóa thương mại ASEAN.
41 quốc gia chính thức đề nghị IMF giãn nợ

41 quốc gia chính thức đề nghị IMF giãn nợ

Ngày 23/7, người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Gerry Rice cho biết 41 quốc gia đã chính thức đề nghị được giãn nợ theo Sáng kiến Giãn nợ của tổ chức tài chính này.