[Infographics] Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Theo TTXVN

Ngày 8/6, Quốc hội tiếp tục họp đợt thứ 2 của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tại phiên họp, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA.

[Infographics] Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn EVFTA và EVIPA - Ảnh 1