[Infographics] Quy định chuẩn cho xe chở hàng hóa, địa phương không được làm trái

Theo baogiaothong.vn

Đối với xe dán thẻ luồng xanh có mã QR Code của ngành Giao thông vận tải, chỉ kiểm tra tại điểm đi/đến. Tất cả quy định khác là trái chỉ đạo của Thủ tướng.

[Infographics] Quy định chuẩn cho xe chở hàng hóa, địa phương không được làm trái - Ảnh 1