Áp dụng các tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Áp dụng các tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Tiêu chuẩn, quy chuẩn ngày càng thể hiện vai trò quan trọng là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế cao sẽ giúp phát triển năng lực của doanh nghiệp qua đó định vị thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Phân biệt rõ quy chuẩn và tiêu chuẩn

Mặc dù đến nay, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã được thực thi 15 năm, nhưng vẫn có sự nhầm lẫn giữa quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, người dân nhất là doanh nghiệp cần phân biệt rõ hai khái niệm này để áp dụng vào thực tế hiệu quả.
Sửa luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Sửa luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Để phù hợp với thực tiễn, cũng như đáp ứng nhu cầu hội quốc tế, các chuyên gia cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT). Việc sửa đổi, bổ sung Luật không chỉ là đòi hỏi khách quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, mà còn hướng đến mục tiêu tạo dựng được một hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp nhiều hơn vào quá trình tiêu chuẩn hóa, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, từ đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia (DTQG) được giao rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảm đảm điều kiện nhập kho DTQG theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.