Sửa luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Sửa luật để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Để phù hợp với thực tiễn, cũng như đáp ứng nhu cầu hội quốc tế, các chuyên gia cho rằng cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (TC&QCKT). Việc sửa đổi, bổ sung Luật không chỉ là đòi hỏi khách quan nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, mà còn hướng đến mục tiêu tạo dựng được một hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp nhiều hơn vào quá trình tiêu chuẩn hóa, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, từ đó, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia (DTQG) được giao rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảm đảm điều kiện nhập kho DTQG theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
Cuộc cải cách đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu

Cuộc cải cách đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Chính phủ đã có những chỉ đạo tạo bước đột phá trong công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” được kỳ vọng sẽ mang lai cuộc cải cách đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu và nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Tạp chí Tài chính đã có cuộc trao đổi với TS. Hoàng Trung Đức - Học viện Tài chính xung quanh vấn đề này.
Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm

Trong những năm qua, nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" (Chương trình 712), nhiều doanh nghiệp đã áp dụng thành công các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Qua đó, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.