[Infographics] Quy định mới về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/7/2021

Theo baogiaothong.vn

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, áp dụng 2 chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

[Infographics] Quy định mới về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 1/7/2021 - Ảnh 1