Hướng dẫn mới về hồ sơ miễn thuế liên quan đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu

Hướng dẫn mới về hồ sơ miễn thuế liên quan đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu

Thông tư số 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ một số vấn đề liên quan đến Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản; Hồ sơ thực hiện thủ tục miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.
4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú từ năm 2023

4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú từ năm 2023

Từ ngày 1/1/2023, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đó là: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Sáng 21/10, thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến đề nghị cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022.