4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú từ năm 2023

4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú từ năm 2023

Từ ngày 1/1/2023, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đó là: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp được sử dụng đến hết ngày 31/12/2022

Sáng 21/10, thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến đề nghị cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022.