[Infographics] Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Theo hanoimoi.com.vn

Chính phủ đã ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí cũng như mức phí. Nghị định mới này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

[Infographics] Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải - Ảnh 1