[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 7.454 tỷ đồng

T. Anh - N. Ánh

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 vừa thông báo thông tin số dư của Quỹ tính đến 17h00 ngày 23/6/2021.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận ủng hộ 7.454 tỷ đồng - Ảnh 1