[Infographics] Số liệu tài chính-ngân sách tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 3/2021

Tài chính-ngân sách tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021

[Infographics] Số liệu tài chính-ngân sách tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1