[Infographics] Số liệu thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4/2019

Theo Tạp chí Tài chính kỳ 1 tháng 5/2019

Số liệu về thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4/2019

[Infographics] Số liệu thu, chi ngân sách nhà nước tháng 4/2019 - Ảnh 1