Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Điều hành ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả khả quan

Tại phiên họp của Quốc hội chiều ngày 23/10/2023, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2024, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024–2026.
9 tháng, chi ngân sách đạt hơn 1.239 nghìn tỷ đồng

9 tháng, chi ngân sách đạt hơn 1.239 nghìn tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 156 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 9 tháng đạt khoảng 1.239,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán, tăng 14,1% so cùng kỳ năm 2022.
Bộ Tài chính nỗ lực cân đối nguồn thu, chi ngân sách trong bối cảnh khó khăn

Bộ Tài chính nỗ lực cân đối nguồn thu, chi ngân sách trong bối cảnh khó khăn

Mặc dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng Bộ Tài chính đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách. Cùng với đó là điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, cân đối nguồn chi cũng như triển khai các giải pháp tài khóa nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm giảm 4,5%

Thu ngân sách TP. Hồ Chí Minh 5 tháng đầu năm giảm 4,5%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện được 201.786 tỷ đồng, đạt 43% dự toán và giảm 4,5% so với cùng kỳ.