[Infographics] Tại sao kết quả thu ngân sách của ngành Thuế liên tục có xu hướng giảm?

Nội dung: Việt Dũng - Thiết kế: T. Anh

Theo Tổng cục Thuế, có nhiều nguyên nhân khiến số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý liên tục có xu hướng giảm qua các tháng, quý và so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

[Infographics] Tại sao kết quả thu ngân sách của ngành Thuế liên tục có xu hướng giảm? - Ảnh 1