[Infographics] Thâm hụt thương mại hàng hóa vượt 3,7 tỷ USD

Theo nhandan.vn

Số liệu của Tổng cục thống kê công bố ngày 29/8 cho thấy, xuất khẩu bị ảnh hưởng mạnh của đại dịch COVID-19 khiến cán cân thương mại hàng hóa từ thặng dư 13,69 tỷ USD cùng thời điểm này năm 2020 chuyển sang thâm hụt 3,71 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2021.

[Infographics] Thâm hụt thương mại hàng hóa vượt 3,7 tỷ USD - Ảnh 1