[Infographics] Thu nhập của người lao động toàn cầu giảm 3.500 tỷ USD do Covid-19

Theo TTXVN

Thu nhập lao động ước tính giảm 10,7% trong 9 tháng đầu năm 2020 (tương đương 3.500 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

[Infographics] Thu nhập của người lao động toàn cầu giảm 3.500 tỷ USD do Covid-19 - Ảnh 1